Σεμινάριο την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

Σεμινάριο την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο του έργου iMeatSense, πρόκειται να διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο στις 19 Δεκεμβρίου 2013 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου θα παρουσιαστούν αποτελέσματα κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου (κάτω από το αμφιθέατρο Σίδερη).
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω