Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας

Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας "Νίκας"

Στο πλαίσιο του έργου iMeatSense έλαβε χώρα ενημερωτικό σεμινάριο στις 30 Δεκεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.,  όπου παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου και πληροφορίες σχετικά με τις μη επεμβατικές μεθόδους.
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

The project "Intelligent multi-sensor system for meat analysis - iMeatSense_550" has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: ARISTEIA-I.

Back to Top