Σεμινάριο την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

Σεμινάριο την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο του έργου iMeatSense, πρόκειται να διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο στις 19 Δεκεμβρίου 2013 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου θα παρουσιαστούν αποτελέσματα κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου (κάτω από το αμφιθέατρο Σίδερη).
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

The project "Intelligent multi-sensor system for meat analysis - iMeatSense_550" has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: ARISTEIA-I.

Back to Top