Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας "Παπαδοπούλου"

Στο πλαίσιο του έργου iMeatSense έλαβε χώρα ενημερωτικό σεμινάριο στις 10 Φεβρουαρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.,  όπου παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου και πληροφορίες σχετικά με τις μη επεμβατικές μεθόδους.
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

The project "Intelligent multi-sensor system for meat analysis - iMeatSense_550" has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: ARISTEIA-I.

Back to Top