Γεώργιος - Ιωάννης Νυχάς

Γεώργιος - Ιωάννης Νυχάς

Καθηγητής

George Nychas is Professor in Food Microbiology in the Dept of Food Science& Human Nutrition.The last 25 years coordinated 4 and participated in more than 30 EU projects(budget >5M€),in the area of Food Safety,food Ecology, Microbial physiology of pathogenic&spoilage bacteria,Natural Antimicrobial systems, biofilms,Quorum Sensing,Bioinformatics, metabolomics,Predictive modeling and Risk Analysis.He has published 156 papers(7/2013) in SCI&25 Chapters as invited author (ca.4000 citations,h=36)

Βιογραφικό σημείωμα
Ευστάθιος Ζ. Πανάγου

Ευστάθιος Ζ. Πανάγου

Επίκουρος Καθηγητής

Ο κ.Ευστάθιος Πανάγου αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών το 1998, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Cranfield University και διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Γ.Π.Α. Εργάστηκε δε στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως επιστημονικό προσωπικό, ενώ το Νοέμβριο του 2006 εξελέγη μέλος ΔΕΠ στο ΕΜΒΤ. Έχει συμμετοχή σε 15 ερευνητικά προγράμματα, ενώ έχει δημοσιεύσει 46 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 4 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία.

Βιογραφικό σημείωμα
Παναγιώτης Ν. Σκανδάμης

Παναγιώτης Ν. Σκανδάμης

Επίκουρος καθηγητής

Ο κ.Παναγιώτης Σκανδάμης έλαβε το πτυχίο του στην Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) το 1998, όπου πραγματοποίησε και διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων. Το 2004 εξελέγη Λέκτορας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε έχει δημοσιεύσει 81 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά SCI, 13 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία και έχει ένα συνολικό αριθμό 1985 citations (h-factor 21). Τέλος, έχει συμμετάσχει σε 4 εθνικά και 13 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Βιογραφικό σημείωμα
Δήμος Ι. Λούκας

Δήμος Ι. Λούκας

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ο Δήμος Λούκας αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα, το 2004, από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). Έκτοτε έχει εργασθεί ως επισκέπτης καθηγητής καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

Βιογραφικό σημείωμα
Παναγιώτης A. Τσακανίκας

Παναγιώτης A. Τσακανίκας

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Ο Πάνος Τσακανίκας έλαβε το πρώτο πτυχίοπ από το Τμήμα Φυσικής του Παν. Πατρών και το μεταπτυχιακό του στην Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας, το 2005 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν. Πατρών. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή το 2010 στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Παν. Αθηνών. Έκτοτε απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΙΒΕΑΑ, και απο τον Οκτώβρη του 2013 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βιογραφικό σημείωμα
Δημήτριος Ε. Παυλίδης

Δημήτριος Ε. Παυλίδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Δημήτριος Ε. Παυλίδης αποφοίτησε το 2010 από τον τομέα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» της Γεωπονικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2013 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γ.Π.Α., στην κατεύθυνση «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων». Στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας εργάστηκε στο πρόγραμμα ‘CROB’ του Πανεπιστημίου Universita degli studi della Basilicata.

Βιογραφικό σημείωμα
Αθηνά Ι. Ροπόδη

Αθηνά Ι. Ροπόδη

Υποψήφια διδάκτωρ

Η Αθηνά Ροπόδη έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στην συνέχεια αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη «Βιοπληροφορική».

Βιογραφικό σημείωμα
Βασιλική Α. Μπλάνα

Βασιλική Α. Μπλάνα

Eρευνήτρια

Η Βασιλική Μπλάνα έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Τμήμα Cranfield Health στο Πανεπιστήμιο του Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έκτοτε εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Βιογραφικό σημείωμα

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Back to Top