iMeatSense - Intelligent multi-sensor system for meat analysis (Έξυπνο σύστημα πολλαπλών αισθητήρων για ανάλυση του κρέατος)

photo_minced.jpgΤα μπιφτέκια αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κατηγορία τεμαχισμένου κρέατος που καταναλώνονται τακτικά από πολλούς ανθρώπους στον ανεπτυγμένο κόσμο. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι προέρχεται αποκλειστικά από βόειο κρέας? Όταν αγοράζουν τα εν λόγω προϊόντα, οι καταναλωτές στηρίζονται στη φήμη του παραγωγού για τη διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα είναι όντως αυτό που ισχυρίζονται δηλαδή από βόειο κρέας και δεν έχουν αλλοιωθεί.
Οι πλέον σύγχρονες βιομηχανίες τροφίμων εφαρμόζουν ένα συνεχή έλεγχο των προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας, αλλά και αυτές δεν μπορούν να διασφαλίσουν το καταναλωτή για το τελικό προϊόν εάν π.χ. δεν έχει αναμιχθεί από ένα ‘κακό’ σεφ, με χοιρινό ή δεν έχει συντηρηθεί επαρκώς ώστε να μειώσει την πιθανότητα ανάπτυξης των παθογόνων.
Για παράδειγμα το 2012, 1,1 δισεκατομμύρια χάμπουργκερ παράχθηκαν ετησίως για την προμήθεια καταστήματα McDonald 's στην Ιρλανδία και τη Βρετανία μόνο. Εμπιστοσύνη λοιπόν των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων μιά που ειδικά ο τομέας του κρέατος έχει υποστεί σε μια σειρά από σοβαρούς αστοχίες / κινδύνους κατά το πρόσφατο παρελθόν, π.χ. κρίσεις διοξίνης και τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού σε αρκετές χώρες, ανάμιξη με αλογίσιο κτλ.
Θα μπορούσε άραγε ο έλεγχος π.χ. της φρεσκότητας, η της καθαρότητας του κρέατος να γίνει άμεσα, χωρίς εξειδικευμένα όργανα και η απάντηση να είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών και των καταναλωτών σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα π.χ. 10-15 λεπτά.
Απάντηση στο θέμα αυτός επιχειρείται να δοθεί μέσα από το ερευνητικό έργο με το ακρωνύμιο iMeatSense (EΣΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ) των μελώντης ομάδας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου, αποτελούμενα από την υποψήφια διδάκτωρ κ. Αθηνά Ροπόδη, τον επίκουρο καθ. Ευστάθιο Πανάγου και τον επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Γιώργο Νυχά.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας έμμεσες γρήγορες μη επεμβατικές (δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρουν δείγμα και στην συνέχεια να το αναλύσουν στο εργαστήριο) τεχνικέςπ.χ.οπως είναι η ανάλυση μιας εικόνας ενός κρέατος. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε να μας πληροφορήσει, για την μικροβιολογική ποιότητα, την φρεσκότητα του κρέατος ακόμη και την αυθεντικότητα δηλαδή εάν το κρέας είναι αποκλειστικά μοσχαρίσιο, χοιρινό ή έχει αναμιχθεί με άλλα είδη κρέατος που είτε μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία του ή εμμέσως επιβαρύνει οικονομικά δυσανάλογα τον καταναλωτή.
Τα αποτελέσματα μέχρι αυτή την στιγμή είναι εξαιρετικά αισιόδοξα αφού ο συσχετισμός της εικόνας με την μικροβιολογική ποιότητα ήταν σημαντικός όπως και σαφής ήταν ο διαχωρισμός μεταξύ χοιρινού, μοσχαρίσιου και μίγματος (σε αναλογία 10 ως 80 %).
Ανάμιξη οχι μόνο παραπροϊόντων κρέατος αλλά και η πρόσμιξη με χοιρινό ή αλογίσιο με το βόειο κρέας για την παραγωγή μπιφτέκια είναι ένα θέμα της νοθείας και δεν υπάρχουν καθιερωμένες μέθοδοι που να είναι διαθέσιμες για την ανίχνευση τέτοιων ειδών νοθείας. Η συγκεκριμένη λοιπόν προσέγγιση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.
Η δυναμική του επιστημονικού έργου iMeatSense σχετίζεται με μια διεπιστημονική προσέγγιση για την εξερεύνηση της πολυπλοκότητας του προβλήματος πρόβλεψης της ποιότητας/ αλλοίωσης του κρέατος. Ο γενικός στόχος είναι, για πρώτη φορά, ο εντοπισμός και η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση χημικών βιοχημικών απεικονιστικών, και φασματικών δεικτών, που ως επί το πλείστον δίνουν γρήγορα αποτελέσματα, της τάξεως των μερικών sec ως 5 λεπτών, και η εφαρμογή τους επιτρέπει την παρακολούθηση της ασφάλειας και ποιότητας του κρέατος. Ο πρώτος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας σειράς συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με βάση τις αρχές υπολογιστικής νοημοσύνης για την αξιόπιστη και φθηνή ανίχνευση των βακτηρίων που σχετίζονται με τη φρεσκάδα του κρέατος. Ο δεύτερος στόχος του έργου αυτού θα είναι η υλοποίηση ενός ευφυούς μοντέλου πρόβλεψης για αλλοίωση στο κρέας και η τεκμηρίωση του σε συνθήκες συνεχούς και δυναμικής θερμοκρασίας συντήρησης. Τα μοντέλα πρόβλεψης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βιομηχανίας κρέατος για τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή των προτεινόμενων για ανάπτυξη μεθοδολογιών θα είναι η διερεύνηση / εφαρμογή μιας πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας με διεπαφή χρήστη μέσω του διακομιστή του ΓΠΑ. Το όραμα θα είναι η άμεση δυνατότητα των καταναλωτών να παίρνουν αποφάσεις για την ποιότητα των προϊόντων μέσω ενός έξυπνου τηλεφώνου (π.χ. φωτογραφίζοντας το προϊόν) και της «απάντησης» που θα εξάγεται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την πρόβλεψη - διάγνωση της αλλοίωσης.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω